Fra teori til træning – School of Basics befriende undervisningsform..!

Tilbage til forsiden

Vi kan ikke se os selv i øjnene, hvis vi fortsætter med at tro, at nogen som helst lærer noget som helst og får udbytte ud af nogen som helst undervisning, baseret på power point. Med tekstlig teori har ingen i verden vundet færdigheden til at bemestre hverken scener eller sale udi mundtlig kommunikation eller fået eet eneste menneske til at beherske konflikter, svære samtaler, det være sig med ansatte, kunder eller borgere. Ligesom tonsvis af værdigrundlag på ingen måde laver en kvalificeret leder, lærer eller en psykolog.

Følelserne bor i kroppen og det er i såkaldt ‘exposure’, når man træder ud på nyt vand, det altid bliver svært eller mere præcist nyt, men det er dér man lærer noget; i bassinet, i vandet, i relationerne, i løb, i konflikterne, i ledelses-udførslen og ikke ved at stå og beskue det hele fra bassinkanten og sende mails.

Alle kurser, uddannelser og events i School of Basic er tilrettelagt trænende og sørger fra start af, at du som deltager kastes “ud i bassinet”. Det er der ingen, der er døde af. Tværtimod får alle en livgivende energi, oplevelse og selvfølelse af at kunne noget i stedet for at tænke, at nu kan de vist nok forstå det.

Hverken Zlatan, Specialtropperne eller nogen som helst Kirurg eller Sælger har lært deres håndværk på en skolebænk. De har lært det på banen, i løb, ved at øve sig – at træne, ligesom Leonardo da Vinci gjorde, da han dissekerede kroppe for at øve sig på at blive helt perfekt til at tegne den menneskelige anatomi.

Evne er ikke hvad du ved, men hvad du kan. Dét hjælper vi dig til at kunne.